เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง / Hyperbaric Chamber

   
   
 

 
 

แหล่งที่มา:https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=917

 

 อ่านเพิ่มเติม คลิก

 


 

  รุ่นที่ 1
  รุ่นที่ 2
  รุ่นที่ 3